Quốc phòng - An ninh
20/11/2023
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Vũ Ninh tổ chức cho thanh niên tham gia khấm tuyển nghĩa vụ quân sự.
11/11/2023
HĐNV quân sự xã tổ chức sơ tuyển cho nam thanh niên chuẩn bị nguồn khám tuyển chính thức vao tháng 11/2023
30/10/2023
Hội đồng nghĩa vụ quân sự duyệt danh sách nguồn nam thanh niên chuẩn bị tham gia sơ khám tuyển, Sẵn sàng nhập ngũ đàu năm 2024.
30/08/2023
Ngày 28/8/2023 Ban Chỉ Đạo diễn tập phòng thủ xã Vũ Ninh năm 2023 đã thực hiện diễn tập 4 hội nghị theo kịch bản của BCĐ huyện chỉ đạo.
25/05/2023
Ngày 24/5/2023 Dân quân xã Vũ Ninh tham gia hội thao bắn đạn thật tại trường bắn Quang Trung Kiến Xương
17/04/2023
Ngày 14/4/2023 HĐNV quân sự xã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên
22/03/2023
Tại hội trường xã, UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANQP triển khai phương hướng đảm bảo công tác ANQP năm 2023
08/11/2022
HĐNV quân sự xã Vũ Ninh ngày 06/11/2022 tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam thanh niên