Chuyển đổi số
07/12/2023
Chuyển đổi số là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình chuyển đổi số trong kinh doanh và đem đến những giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp.
30/10/2023
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia được tổ chức vào 10/10 hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
30/10/2023
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” - đó là nội dung chính của chủ đề ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia 10/10 năm nay.
30/10/2023
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” - đó là nội dung chính của chủ đề ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia 10/10 năm nay.
13/07/2023
BCĐ chuyển đổi số xã Vũ Ninh dự họp trực tuyến với BCĐ chuyển đổ số quốc gia
29/06/2023
BCH Đoàn xã Vũ Ninh phối hợp với ban công an xã hỗ trợ công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
08/05/2023
Đoàn thanh niên, BCA xã Vũ Ninh cùng tổ công nghệ số cộng đồng tích cực giúp công dân lập, tạo tài khoản định danh điện tử .
08/05/2023
Ngày 25/4/2023 UBND xã Vũ Ninh thành lập BCĐ và triển khai kế hoạch lập, tạo tài khỏan định danh điện tử cho công dân trong toàn xã