1. Hội đồng nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Ban tư pháp – hộ tịch
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Công chức văn hóa – xã hội
     • Chưa cập nhật dữ liệu

     1. Công an xã
      • nguyên văn A

       Chức vụ: Trưởng CA Xa

      • Nguyên văn B

       Chức vụ: PHó CA xaz

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     4. Trạm y tế xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     5. BCH quân sự xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Thôn ...
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. UBND xã
     • Lại Đức Quynh

      Chức vụ: CT UBND xã

      SĐT: 0973155371

    2. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Đảng Ủy
     • Nguyễn Đức Tâm

      Chức vụ: BT Đảng bộ-CT HĐND xã

      SĐT: 0903291834