Tuyên truyền
11/11/2023
Ngày 03/11/2023 UBMTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo cho trên 300 người.
13/06/2022
UBND xã tổ chức triển khai Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông, giao chỉ tiêu diện tích sản xuất cây vụ đông cho từng thôn
07/12/2020
nhân ngày 18/11/2020 ngày đại đoàn kết toàn dân