UBND xã Vũ Ninh tổ chức công khai quy hoạch cụm công nghiệp Ninh An.
Ngày 30/08/2023

Ngày 19/7/2023 UBND xã Vũ Ninh tổ chức công khai quy hoạch cụm công nghiệp Ninh An.

Ngày 19/7/2023 UBND xã Vũ Ninh tổ chức niêm yết công khai tại UBND xã,

Media/155_VuNinh/FolderFunc/202308/Images/qh5-20230830102338-e.jpg
Media/155_VuNinh/FolderFunc/202308/Images/qh4-20230830102338-e.jpg
Media/155_VuNinh/FolderFunc/202308/Images/qh3-20230830102337-e.jpg
Media/155_VuNinh/FolderFunc/202308/Images/qh2-20230830102338-e.jpg
Media/155_VuNinh/FolderFunc/202308/Images/qh1-20230830102337-e.jpg
Media/155_VuNinh/FolderFunc/202308/Images/qh-20230830102337-e.jpg

 nhà văn hoá thôn Nam sơn, thôn Bắc Sơn về quy hoạch cụm công nghiệp Ninh An và quy hoạch mở rộng đô thị Vũ Quý.


Tổng lượt xem bài viết là: 43
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác